Július a Beata Patakyovi se věnují

- reflexní terapii,

- reflexní diagnostice,

- poradenství v oblasti životosprávy,

- měkké reponaci krční páteře,

- léčbě duše,

- organizaci a vedení kurzů RT, školy RT a instruktážních kurzy RT.

Július Pataky

Július: narozen 26.7.1955 (v úterý 10:30 ráno) v Spišském Podhradí na Slovensku. Ukončil střední školu geologickou v Spišské Nové Vsi a Vysokou školu technickou, obor Důlní měřictví v Košicích. Devět let pracoval jako technik v Handlové. Od roku 1987 do května 1991 pracoval na Federálním ministerstvu paliv a energetiky. Poté se začal profesionálně věnovat alternativní medicíně, se kterou se setkal v mládí u svého otce, který byl vynikajícím proutkařem. Je autorem knížky: Učebnice reflexní terapie (prosinec 1998, nakladatelství Dobra a Fontána v Olomouci).

Beáta Patakyová

Beáta: narozena 16. 2. 1957 (v sobotu 5:05 ráno) v Rožňavě na Slovensku. Ukončila gymnázium v Rožňave a nástavbovou pedagogickou školu v Turčianskych Teplicích. Ve školství pracovala 18 let. Učila na prvním stupni ZŠ a pracovala ve funkci vedoucí vychovatelky ve školní družině. Ze školství odešla v říjnu roku 1998, kdy se začala profesionálně věnovat reflexní terapii. Neprofesionálně se RT věnovala již několik let předtím.

Současnost     

V současnosti pracujeme jako kolegové a každý má svou samostatnou ordinaci reflexní terapie. V minulosti nás nejvíce ovlivnil p. Jiří Janča, se kterým jsme se poprvé setkali na autogramiádě jeho knížky Alternativní medicína v Domě Slovenské kultury (podzim 1991). Pak jsme se několikrát zúčastnili jeho kurzů reflexní terapie. Považujeme se za jeho žáky. Fascinovala nás jednoduchost a dostupnost této metody, kterou jsme nejprve aplikovali na sobě, svých dětech, známých a posléze i na naších klientech.

Postupem času a s přibývajícími zkušenostmi se začal objevovat zájem o naše poznatky z reflexní terapie. Proto Július začal v 1994 přednášet na kurzech informace získané studiem a ze své praxe. V roce 1999 v duchu Jančových komplexních přístupů k léčení jsme vytvořili program a náplň školy reflexní terapie, podle kterého pracujeme dodnes a který převzala řada dalších reflexních terapeutů. Zakladatelem školy reflexní terapie v Čechách je však bezesporu Ing. Jiří Janča CSc. (Knihy: Alternativní medicína, Reflexní terapie, Reflexní terapii proti rakovině, Reflexní terapie rukou, Velký receptář alternativní medicíny a další.) Na počátku, kdy ŠRT vznikla, to byly 4 víkendy, co se později ukázalo pro žáky jako zbytečná časová a finanční zátěž. Nejdůležitější je totiž vlastní praxe frekventantů, při které vznikají otázky, které lze ve škole řešit. V současné době má naše ŠRT podobu tří sobot vždy po měsíci. Kromě toho jsou žáci již v naši péči napořád. Kdykoliv si můžou kteroukoliv sobotu zopakovat, případně s námi konzultovat nejasnosti. Učení se v RT pro nás všechny nemá konce.V roce 1999 Beáta začala organizovat a vést i instruktážní kurzy pro malý počet účastníků, které navazují na program ŠRT s důrazem na praxi.

Jsme manželé už přes 30 let, máme dva syny (Martin 1977, Július 1986) a máme se moc rádi, což někteří lidé těžko chápou, že je to možné i po tak dlouhé době společného života. Samozřejmě, že byly i určité krize, ale díky tomu, že jsme je využili ve svůj prospěch a neřešili problémy rozchodem, nás posunulo hodně dál. V kostce to znamená, že jsme oba pracovali na sobě a nesnažili se změnit toho druhého. Všechny snahy nás rozdělit, které se také objevily, nás ještě víc obohatily a zpevnily náš vztah. Všem nepřejcům z upřímného srdce děkujeme.

Jedna z našich nejdůležitějších vlastností, které oba máme, je vytrvalost. Ovlivňovaly nás různé filozofie, ale ty, které jsme si vzali za své, prožíváme opravdu do hloubky. V partnerských vztazích nám nejlépe pomohlo TAO a jeho chápání sexu (Mantak a Maneevan Chia: Tao a léčivá energie, Pragma 1996, Rozvíjení mužské sexuální energie, Pragma 1996, Léčivá láska – Kultivace ženské sexuální energie I. II. Cad Press Edicie medica).

Po devítiletém praktikování jsme si stále jistější v tom, že ženy a muži v západním světě trpí v partnerství díky nesprávnému chápání sexu. Hlavně pro muže jsou v uvedených knížkách informace zásadního významu, které jim mohou prodloužit a usnadnit život. V některých z příštích let zorganizujeme kurz (pouze po partnerské dvojice): Rozvíjení a kultivace sexuální energie podle TAO. O všech našich akcích se včas dovíte v Termínech kurzů.

Oba spolu jsme autoři knížky Reflexní diagnostika a katalog reflexních ploch, Reflexní terapie jako životní styl a DVD / VHS Reflexní terapie (nakladatelství Eminent). Více zde.

Home | Design & Code julius.pataky.cz | A | Nahoru
TOPlist