Literatura

Veškeré základní inforamace o Reflexní terapii najdete v těchto knihách:

Zobrazit seznam knih

Reflexní terapie jako životní styl (Eminent)     

30_small.jpg

autor: Beáta Patakyová a Július Pataky

Beáta a Július Patakyovi patří mezi přední reflexní terapeuty u nás a jsou považování za pokračovatele školy Ing. Jiřího Janči, CSc. Mnoho let jsou nadšenými uživateli a propagátoři reflexní terapie proto, že jim samotným pomáhá prožívat plnohodnotný život ve stálém zdraví.
Reflexní terapie se doslova stala součásti jejích životního stylu. V dnešní době velmi křehkých vztahů jsou navíc příkladem toho, že žít v partnerské dvojici nemusí být utrpením, ale že je to naopak velmi přínosné pro obě strany.

Je možné být stále zdráv. Tohle poselství se prolíná celou knihou, kterou autoři navazují na předcházející knihu Reflexní diagnostika a katalog reflexních ploch a originální DVD Reflexní terapie. Kromě již tradičně detailního popisu dalších, méně známých reflexních plošek zde naleznete i poprvé u nás zveřejněnou reflexní terapii základních orgánů psa. Velkým přínosem pro veřejnost je také pojednání o nervové reflexní terapii s popisem konkrétního využití v praxi. Prakticky využitelné a hlavně dobře vyzkoušené jsou i meditační techniky, stejně jako celá řada úvah a zamyšlení, která vám z této knihy udělá společníka, ke kterému se budete s láskou vracet.

Reflexní terapie je jednoduchá, prostá. Je výborná pro terapii, diagnostiku, ale hlavně také pro preventivní. V knize jsou proto popsány i postupy pro uvolnění krční páteře v rámci samopomoci, což je pro udržení zdraví nebo vyléčení mimořádně důležité.

Reflexní diagnostika a katalog reflexních ploch (Eminent)     

27_small.jpg

autor: Beáta Patakyová a Július Pataky

V téhle knížce jsme se snažili prohloubit informace o výhodách a možnostech reflexní diagnostiky. Hlavně propojení systému čínského pentagramu s reflexní terapii je věcí zcela neobvyklou. Objevným se nám jeví také diagnostikování potlačených emocí (příčin všech nemocí) prostřednictvím reflexních plošek. V knize jsou i prozrazeny praxí vyzkoušené postupy, jak tyto prvotní příčiny nemocí odstranit.
Knihu Reflexní diagnostika a Katalog reflexních ploch, nově natočené DVD a kazetu VHS o RT je možné objednat na adrese www.eminent.cz.

Učebnice reflexní terapie (Dobra a Fontána)     

00_small.jpg

autor: Július Pataky

Kniha vznikala postupně jako studijní texty pro frekventanty kurzů RT. Hlavním cílem bylo usnadnit první kroky začátečníkům. Je v ní popsaná prakticky použitelná (i s formulářem) diagnostika, unikátní uvolnění krční páteře a postupy na lůžku. Čte se na rozdíl od jiných učebnic velmi lehce a někteří čtenáři dokonce prohlásili, že na ně měla léčivý účinek.

Reflexní terapie Základní kniha (Fontána)     

28_small.jpg

autor: Hedi Masafretová

Velmi inspirativní čtení o reflexní terapii, při kterém se přistihnete, jak mimoděk držíte v rukou chodidlo a mačkáte některý z receptorů. Je možné, že studenti Jančovy školy nebudou se všemi informacemi souhlasit, to však v procesu učení vůbec nevadí. Hlavní informace v ní je, že si lze pomoci i sám, pokud člověk bude vytrvale provádět reflexní terapii.

Velký receptář alternativní medicíny (Eminent)     

29_small.jpg

autor: Jiří Janča

Kniha je napsána ve výpravné podobě - s mnoha desítkami názorných ilustrací a téměř dvěma sty fotografií léčivých bylin a přírodních prostředků - a především v ojedinělém textu se vám stane neocenitelným pomocníkem při komplexní prevenci a léčbě akutních i chronických nemocí, s nimiž si klasická medicína někdy neví rady.

Reflexní terapie tajemná řeč lidského těla (Eminent)     

01_small.jpg

autor: Jiří Janča

V Čechách první seriozní a vyčerpávající informace o této metodě. I když jsou v ní přesně popsány postupy, jak provádět RT, jen málo lidí dokáže přenést tuto teorií do praxe. Na to je už potřebná určitá dávka talentu, schopností a hlavně vytrvalosti. Pak je velmi dobré vidět přímo mistra ( člověka, který se RT zabývá profesionálně nejméně pět let) a dle možnosti i na vlastní kůží vyzkoušet jak to dělá on.

Alternativní medicína komplexní prevence a léčba přírodními prostředky (Eminent)     

02_small.jpg

autor: Jiří Janča

RT je v této knize popsána jako jedna z metod Alternativní medicíny. Kniha je nahuštěna cennými informacemi a je vhodná pro všechny, kteří se rozhodli vzít odpovědnost za své zdraví do svých rukou. Může se číst i vícekrát a pořád se v ní objeví něco nového. Jistý pan moudře prohlásil:"Kdo chce být zdravý a šťastný, čte Jančovy knížky".

Reflexní terapií proti rakovině     

03_small.jpg

autor: Jiří Janča

Výběr nejdůležitějších postupů RT, ale i z jiných metod alternativní metody při léčbě rakoviny. I když je možné doporučit RT při léčení jakékoli nemoci, je téměř jisté, že při léčení rakoviny a jiných degenerativních nemocí je nepostrádatelná.

Reflexologie     

05_small.jpg

autor: Inge Dougans a Suzanne Ellis

Velmi milé a inspirativní čtení o reflexní terapii. Působení reflexních zón na orgány vysvětlují autorky pomocí meridialních drah. Důraz není dáván na praktické využití RT, jako spíše na vědecké vysvětlování. Vhodná pro rozšíření obzorů pro reflexní terapeuty.

Reflexology     

07_small.jpg

autor: Inge Dougans

Komplexní a ilustračně nádherně zpracování RT. Autorka dává reflexní terapii do širších souvislostí, hlavně je to propojení s meridiány. Bohužel zatím nevyšla v češtině.

Praktisches Lehrbuch der Reflexzonentherapie am Fu? (Hippokrates)     

03_small.jpg

autor: Hanne Marquardt

Ortodoxní RT, protože využívá striktně chodidel. Bohatě a názorně ilustrována, nevyšla zatím v češtině.

Home | Design & Code julius.pataky.cz | A | Nahoru
TOPlist