Fotoarchív

  Zpět na seznam galerii 

Vdìènost svému uèiteli.

Èlovìka na cestì životem potkává velké množství ve¾kých i nenápadných uèitelù. Mùžou být v podobì rodièù, uèitelù ve škole, partnerù, ale i významných osobností. Pro nás byla taková významná osobnost naš mistr: Ing. Jiøí Janèa CSc. Od nìj jsme se nauèili základy reflexologické vìdy, kterou se snažíme v souèasnosti dál rozvíjet a šíøit mezi lidi. Na jednom z naších posledních setkání nám napsal tohle vìnování do jedné z svých mnoha knih; Alternativní medicína (EMINENT): "Nejlepším žákùm a následovníkùm. Srdeènì, 9.9.2003, Janèa". Moc si toho vážíme a s láskou dìkujeme.


obr/galerie/male/928_51_2m.jpg
obr/galerie/male/927_51_1m.jpg
obr/galerie/male/929_51_3m.jpg

Komente ke galerii     

Zatm zde nen dn koment..


Pidn novho komente
Jmno:
E-Mail:
www:
Koment:
Prosm napite slic toto slo "devt": *
(ochrana proti spamu)
Zobraz npovdu


Home | Design & Code julius.pataky.cz | A | Nahoru
TOPlist