FotoarchĂ­v

  ZpÄ›t na seznam galerii 

15. výroèí èasopisu REGENERACE.

Vážení pøátelé, je nám velkou ctí, že pravidelnì již nìkolik let každý mìsíc pøispíváme èlánkem o reflexní terapii do mìsièníku REGENERACE. I touto cestou Vás pozýváme na naší pøednášku „Jsme nejen to, po èem chodíme,“ kterou jsme pøipravili speciálnì pro listopadové setkání REGENERACE V LUCERNÌ. Více informací na http://regenerace.cz/15let.php . Na obrázku si povídáme s návštìvníky stánku REGENERACE na veletrhu Biostyl v bøeznu 2008.


obr/galerie/male/616_32_1m.jpg

Komentáře ke galerii     

Od: Oldøich Bek | www | 11. 03. 2019 11:41
.

Od: Patakyovi | www | 12. 10. 2009 23:15
V létì 2009 jsme spolupráci s REGENERACI ukonèili. Nyní naše èlánky mùžete najít v èasopisu Phoenyx.


Přidání nového komentáře
Jméno:
E-Mail:
www:
Komentář:
Prosím napište číslicí toto číslo "šest": *
(ochrana proti spamu)
Zobraz nápovědu


Home | Design & Code julius.pataky.cz | A | Nahoru
TOPlist