lnky

 Zpt na seznam lnk 

pky a C-vitamn

Zdálo by se , e v zim u v pírod nenajdeme nic, co by výrazn podpoilo naše zdraví. Jsou tady ale šípky, které jsou vynikajícím zdrojem vitamínu C. Náš mistr Jana íkával, e správný šípkový aj vznikne, a kdy se šípky vaí pl hodiny. Take základem je tepelná úprava. Tenkrát nás ani nenapadlo, e tepelná úprava me nastat i smrem opaným, do mínusu. Na tuhle myšlenku nás pivedli ptáci. Jednou, na procházce, jsme si všimli, e pod nkterými stromy je na snhu rozseto spoustu ervených flík a teek. Tento materiál však vbec k tmto stromm nepatil, protoe ji byly bez list a samozejm i jakýchkoliv plod. Nkdo to tam tedy musel pinést. Pi pozorném studiu tohoto materiálu jsme zjistili, e to jsou ostatky z šípk. Museli je na tch stromech baštit ptáci.
Ke šípku
A pak jsme si ekli, e kdy to dlá dobe pták, tak to zkusíme taky. Šípky, které ješt neprošli mrazem jsou tvrdé a nepouitelné. Avšak ty, které u vyštípal poádný mráz jsou mkké. Papkají se tak, e si dáme do pusy jednu, dv a prost je vysajeme. Kstky pak vyplivneme, jako ty ptáci ven.

Domníváme se, e 3 - 5 x do týdne 9 plod docela zabezpeí potebu C vitamínu a urit i jiných pro zdraví potebných látek.

Pokud pi cest za šípkami vyveníme i svá chodidla, udlali jsme pro své zdraví maximum.

Bosé nohy


Pidno: 16. 12. 2007 11:01


Komente k lnku     

Od: Alena | www | 18. 04. 2009 10:05
Souhlasím se Zdenou,po vyvaøení ten èaj nemá vùni,ale po vyluhování ve studené vodì, i dvakrát, bájeènì chutná i voní.Potom pouze výluh doleji horkou vodu.Jinak dìlám i výbornou letní limonádu z bylinek,základ je voda ,celý citron a trochu cukru nebo listy stévie,pøidám mátu nebo meduòku èi dobromysl,mateøídoušku,tymián ,rozmixuji,pøecedím a je to výborné.

Od: Zdena | www | 17. 12. 2007 20:54
To je pro mne novinka, že se šípky mají vaøit nìkolik hodin! Èetla jsem, že varem šípky právì ztrácejí cenný vit.C. I když v herbáøi J.Janèa a J.A.Zentrich uvádìjí vaøit potluèené šípky asi 10 minut, já pøipravuji šípkový èaj podle starého receptu (páter Ferda). Potluèené šípky namoèit veèer do hrnku se studenou vodou, nechat do rána loužit a ráno scedit pøes pláténko, èást silného extraktu nalít do šálku a dolít na teplotu pití vøelou vodou z konvice . Takto se uchová nejvíce vit.C a neznièí se varem. Jeho chu? je vynikající! K velké ztrátì vit.C již dochází pøi sušení a tak bude asi nejlepší, když ty šípky pøemrzlé (èerstvé) z pøírody pøímo upravíme podle receptu za studena :-)


Pidn novho komente
Jmno:
E-Mail:
www:
Koment:
Prosm napite slic toto slo "ti": *
(ochrana proti spamu)
Zobraz npovdu


Home | Design & Code julius.pataky.cz | A | Nahoru
TOPlist