Články

 Zpět na seznam článků 

Brániční nerv (nervus phrenicus)

Je smíšený nerv s převahou motorických vláken. Vystupuje, vlastně jeho pravá i levá větev, z krční pleteně, ovlivňuje celou řadu orgánů a prochází bránicí. K podráždění nervu mohlo dojít například při zánětu pobřišnice co se projevuje škytavkou při pití studených nápojů nebo při jeho zhmoždění, nebo přerušení, které mohly způsobit až obrnu příslušné části bránice.

Dnes jeho reflexní odraz na palcích obou nohou už standardně využíváme pro každého klienta, protože má vynikající účinky při uvolňování následků stresu - stažené bránice.

Nemusí se ani tlačit nehtem, stačí bříško palce, přesto je v něm ze začátku velmi velká bolest. Ta však rychle mizí s uvolněním napětí, co je doprovázeno pocity tepla za krkem, v břichu a jinde. Uvolnění tohoto místa výrazně přispívá k uvolnění krční páteře. Poznáme to okamžitě na pravém palci, který se začne pohybovat volněji a bez bolesti.

Někdy ho využíváme i jako referenční reflexní plošku (vedle tzv. Au - bodu - stydká kost, viz. REFLEXNÍ DIAGNOSTIKA A KATALOG REFLEXNÍCH PLOCH (Eminent), pro předvedení největší reflexní bolesti, tzv. desítky na stupnici od jedna do deseti, aby klienti uměli odhadovat reakce v ostatních reflexních ploškách.

Palce, na kterých se reflexní bod bráničního nervu nachází představují hlavu, takže jeho ovlivňování příznivě působí na stavy po mozkových příhodách.

Účinky reflexologického uvolnění bráničního nervu mají dlouhodobý charakter.

Tlačení na reflexní bod bráničného nervu tyčinkou Nachází se pod pravým (pod levým bývá mnohem menší reakce) palcem ze strany šlapky, směrem od druhého prstu. V tomto místě bříškem palce nebo jiným prstem hledáme ztuhlou tkáň, ne větší než špendlíková hlavička.

Doporučení. I přes velkou bolestivost v tomto bodě je nejúčinnější hmat sedativní, to znamená, že místo laskavě-vlezle stlačíme a držíme stlačené stálým tlakem až do doby než bolest odezní. Aby klient vydržel až nesnesitelnou bolest, je třeba ho na ní připravit. Řekneme mu, aby ji bral jako lék, úplně se uvolnil a hlubokými nádechy ji vytahoval nahoru

V každém případě je třeba sledovat, zda reakce u klienta neprobíhá moc rychle (blednutí, zelená barva kolem úst), abychom se vyhnuli zbytečným kolapsům. Když k tomu přece jenom dojde, terapii přerušíme až do doby, kdy se klient cítí příjemně. Mezitím použijeme oživovací body: C-bod a pod nosem.


Přidáno: 04. 12. 2007 20:50


Komentáře k článku     

Od: Miloslava | www | 04. 10. 2019 08:40

Od: To50EJlwC | www | 19. 08. 2015 08:46
Jesus Christus Maria Josefe, pane anonymned VM (doufe1m, že VM noejsu inicie1ly vedoucedho katedry psychologie na FF UK Praha pana kolegy Ve1clava Mertina), tyhle pravdole1skaěske9 kecy o pravdě, le1sce a taktu snad plated jednore1zově o Ve1nocedch, ale v běžne9 poradenske9 a školned psychologicke9 praxi ani ne1hodou. Pěiznejme si, že občas asi 500x za rok se stane, že norme1lned nezakomplexovanfd rodič, tedy ten, kterfd se o sve9 děti stare1 a vede je, jinak ěečeno, kterfd je opravdu vychove1ve1 (take9 nepopisuji běžnfd stav), asi možne1 ved či spedše tušed, k čemu me1 jeho dedtě pěedpoklady a jake9 je, ale občas se pěijde poradit k psychoušovi do poradny, SPC nebo do školy. Občas se i stane asi tak 250x až 300x ročně že norme1lned nekomplikovanfd učitel se chce poradit o dedtěti, zda jeho projevy ve škole noejsu ovlivněny SPU, protože mu učened nejde. Tady trpělivost, důslednost, spravedlnost, pravda, le1ska a takt nic neplated, neb jsou to proměnne9 nepsychometricke9ho typu. Klient (rodič či učitel) se pte1 na schopnosti dedtěte či že1ka. Psychouš pak vyte1hne ze stolu PDW, WISC-III, WPPSI-III nebo dokonce WPPSI-IV, Ravenovy progresivned matice (lhostejno, zda jsou barevne9 či černobedle9 obě varianty nic moc neměěed, respektive měěed normami minule9ho stoleted), KVIT nebo VIT anebo TIP anebo faplně jinfd test schopnosted s cizokrajnfdmi normami zedskanfdmi u populace děted německfdch, americkfdch, anglickfdch nebo děted z Thaiwainu, a po administraci (odečte či pěičte 10 bodů nebo vedc či me9ně to podle ne1tury) a he1de1 z kěišÅťe1love9 koule o schopnostech dedtěte.Jinfd psychouš pak u te9hož testu ěedke1 rodičům a učitelům faplně něco jine9ho to podle ne1tury. A vy na mne s obnovenedm důvěry a autority rodiče. Tady může bfdt pomoc psychologů velmi vedtane1, to me1te recht, ale ta pomoc je slušně ěečeno velmi variabilned. Bude vedtane1 i v pěedpadech bezradnosti rodiče jak zhodnotit ree1lnou situaci sve9ho dedtěte z hlediska jeho dalšedho uplatněned v životě? To teda nevedm. Většina testů totiž postre1de1 to, čemu se ěedke1 predikčned validita a tady pak pomůže jen fasloved, že vedra tve1 tě uzdraved . Faktem je, že většina ne1s staršedch psychoušů to už nějak doklepe i s těmi starfdmi testy, ale občas na ne1s jde prostě hrůza zejme9na, podedve1te-li se do zahraničed, jake9 metody (psychodiagnosticke9 a didakticke9 testy) majed psychologove9, vfdchovned poradci a odbornedci v zahraničed k dispozici. Největšedm vfdkěikem moderned psychodiagnostiky je dnes u ne1s Amthauerův Test struktury inteligence (TSI-2000), ale ten je až pro adolescenty, takže menšed děti si mused pe1r let počkat Je to prostě průser, kterfd nikdo neěešed, nikoho to nezajedme1, ale pěesto se jede ste1le moče1lem černfdm kol bedlfdch skal . Už jsme si zvykli! To teda nejsme, ale co me1me dělat? Jak se ěedke1: z hovna bič neupleteš. Ani test si doma nespedchnete pěes noc. A Ve1m taky ne9e9e9seeeem Ve1m noooviiiinnny, poslouchejte P.S.Pokud jde o vfdchovu děted, kdo udělal většed krok? Určitě majorita směrem k minoritě. Minorita (těeba ta romske1) směrem k majoritě ste1le jen čučed a čeke1 na pomoc Velke9ho bratra.

Od: | www | 14. 10. 2012 05:16

Od: | www | 14. 10. 2012 05:16

Od: | www | 14. 10. 2012 05:15

Od: | www | 14. 10. 2012 05:15

Od: | www | 14. 10. 2012 05:14

Od: Anna Kršková | www | 28. 03. 2008 21:38
Používám každou chvíli na své klienty a je to skvělé a funguje!


Přidání nového komentáře
Jméno:
E-Mail:
www:
Komentář:
Prosím napište číslicí toto číslo "šest": *
(ochrana proti spamu)
Zobraz nápovědu


Home | Design & Code julius.pataky.cz | A | Nahoru
TOPlist