Články

 Zpět na seznam článků 

Otužování.

            O otužování.

            Když  neodvratně odchází léto i podzim a nastupují chladnější měsíce, nemusí to v nás vyvolávat nostalgické pocity, ale jako všechno špatné je na něco dobré, i tuto roční dobu můžeme prožit v radosti z práce na sobě. Můžeme totiž pracovat na svojí imunitě. Jsme přesvědčení, že vůbec nejlepším imunitním tréninkem je otužování (velmi krásné informace o tom se lze dočíst v knížce: Imunitní trénink od dr. Hermnna Geesinga, vyšla v nakladatelství Sfinga - 91 a nakladatelství S Aktuel - 97). K tomuto účelu lze použít sprchu, ale mnohem lepší je přírodní voda, jako rybník, nebo ještě lepší řeka. Sprchování však mají k dispozici téměř všichni. Panuje mylný názor, že otužování je náhlé vlezení pod studenou sprchu. To možná až později, ale na začátku stačí po příjemné teplé vodě pustit si trochu méně teplou, aby naskočila husí kůže. To je právě imunitní reakce. Dvakrát, třikrát to při sprchování zopakovat už úplně postačuje. Otužování provádíme každý den ráno. Po této základní přípravě, trvající 1 – 3 měsíce můžeme zkoušet  silnější kafe – otužování v přírodě.

            Július:Všechno je otázka myšlení. Vzpomínám, jaké obavy se mi honily hlavou v době, když jsem začínal s otužováním. Že nastydnu, nebo mi nastydnou ledviny, dostanu revma, alergii na chlad, atd. Všechny tyhle a jim podobné myšlenky jsem musel postupně z hlavy dostat pryč. Už skutečnost že lezete do rybníka v říjnou, co je výrazně po koupací sezóně vyvolávalo provinilé pocity, že jsem nenormální, o co se to vlastně snažím, když už se nikdo nekoupe. Tím chci říct, že otužování je hlavně záležitost mysli.

            Beáta:Já bych řekla, že taktika je jednoduchá. Postupně od léta přes podzim nepřestávat s koupáním a vydržet až do zimy. Tělo si postupně přivyká a nemá z toho žádny šok.

Július:První rok to už v listopadu vypadalo velmi nadějně, ale škrt přes plány udělali rybáři tím, že mi vypustili rybník. Další rok jsem to dotáhl až do ledu. Byl jsem tím tak nadšený, že jsem hned chtěl na Štěpána mezi otužilce na Střelecký ostrov. Tam mi při zápisu oznámili, že takových bláznů mají tady dost. Chtěli po mě potvrzení od lékaře, že jsem v pořádku po zdravotní stránce. Nechápal jsem, proč by mi měl někdo potvrzovat, že se cítím naprosto zdráv a v pořádku. Tam jsem si všiml, jak téměř všichni otužilci, kteří už absolvovali plavání, úžasným způsobem „klepou kosu“. To mě trochu zklamalo, protože jsem si myslel, že oni to zaplavou a pak jsou v naprosté pohodě, jako kdyby se nic nedělo. Lidé, co tím prošli, však tvrdí, že právě to klepání nejlépe trénuje imunitní systém.

            Později jsem ještě absolvoval křest ve Vltavě (za ideálních podmínek; vzduch –3°C, voda +1°C) u otužilců z Prahy 4. Pochopil jsem však, že tudy cesta nevede. Již v té době chodila se mnou do rybníku i Beátka, která si s tím nedělala žádné starosti, protože viděla, že se mi nic špatného nestalo, naopak začali mizet moje staré problémy (senní rýma, 2 x do roka chřipka, na jaře zpívající a pískající průdušky a celá řada dalších potíží). Prostě tam vlezla a hned zažila silné osvěžující pocity.

            Naše otužování obsahuje kromě samotného lezení do studené vody ještě běhání, práci s představami, reflexní terapii a zpěv mantry.

            Během k rybníku, je to asi 800 m, se zahřejeme na optimální teplotu. Rozproudění krve má velký význam, jinak by mohlo dojít k silnému podchlazení slabší části těla. Běhání se však nesmí přehánět, hlavně kvůli srdci, které příliš rozběhnuté by nemuselo rychle zareagovat na zúžení cév chladem a mohlo by se poškodit. Toto riziko nehrozí při postupném zvykání organismu.

            Práce s představami se postupně spojilo se zpěvem mantry ÓM MANI PADME HÚM.  Představujeme si tok životní energie po meridiálních dráhách, přesněji to je jakési zjednodušené meridiální dýchání.

            JEDNODUCHÉ MERIDIÁLNÍ DÝCHÁNÍ:

Dá se využít i v jiných životních situacích, například silně stresových, při běhání, velkém vyčerpání, atd. Okamžitě zvyšuje kondici, protože představy podpoří tok životní energie v celém těle. Inspirací pro tuto techniku byly meridiánové cykly v knize Dr. Nadya Coattes Norman Jollyman Jde o život, str.225 (nakladatelství Erika). I přes usilovnou snahu se nám nepodařilo jejich metodu naučit, tak jsme ji zjednodušili. Vycházíme z faktu, že jinové dráhy jsou na neopálené části těla a jangové na těch, které nám sluníčko lehce opaluje (pomůcka ze školení SU –JOK na zapamatování). Podle Číňanů život začíná od plic:

1.      Zhluboka se nadýchneme a při výdechu si představujeme, že vzduch (energie) teče od plic (jin) po vnitřních stranách obou rukou přes dlaně až do konečků prstů. V konečkách prstů to doslova zabrní. Ze začátku je třeba mít ruce vzhůru v magické pozici ypsilon. Později po delším procvičování nevadí když jsou ruce spuštěny dolů.

2.      Přes konečky prstů po vnější straně rukou, ramenními pásy, šíji, až na vrcholek hlavy nasáváme (nadechujeme) jangovou energii ze Slunce.

3.      Z vrcholu hlavy po zádech, zadních stranách stehen, lýtkách a vnějších kotnících (jangová strana) vydechujeme energii až do středu chodidla (reflexní ploška ledvin).

4.      Středem chodidla nasáváme (nadechujeme)jinovou energii Matky Země a představou ji vedeme po vnitřních stranách nohou, pánví, břichem až do plic, načež se celý postup cyklicky opakuje, nejméně třikrát. 

Čtyři obrázky, na kterých je vidět směr představami vedené energie s popisem kdy je nádech a kdy výdech.

            Když nahradíme vydechování zpěvem prastaré mantry ÓM MANI PEME HUM, vložíme do procesu velmi účinné a pozitivní vibrace (zvuk je vibrace). Velkým chladem zúžené energetické kanálky (meridiány) se okamžitě uvolní, co je pociťováno jako velký příliv tepla. Znovu se vejde do vody. Tentokrát již v ní setrváme delší dobu (1 – 3 min.). Pobyt ve vodě se minimálně 2 x zopakuje, a po každém vystoupení se provádí zjednodušené meridiální dýchání.

            Ve vodě, aby mysl nepanikařila z ledové vody, soustředíme pozornost do bodů na mikrokosmické dráze a postupně si je všechny představou projdeme (Mantak Chia: TAO A LÉČIVÁ ENERGIE). Pro jednoduchost: hlavní je dokázat v ty ledové vodě zhluboka dýchat. Prochladnutí s následním poškozením zdraví dochází právě silným zúžením dýchání. Tím pádem i energie čchi přestane téct.

            Na podzim, když ještě není led, je možné plavat, ale pozor! Pohyby jsou plynulé, spíše pomalé, aby nedocházelo k nadměrnému místnímu odvádění tepla. Mohlo by totiž dojít k poškození některých nervů. K tomuto tvrzení mne opravňuje osobní zkušenost.

            Právě po tom křtu ve Vltavě jsem se předváděl a rychle plaval několik minut sem a tam. Po několika dnech jsem zjistil, že mi znecitlivěl palec pravé ruky. K němu se pak přidal ukazovák a půlka prostředníku. Pro reflexního terapeuta, pro kterého jsou palce hlavním pracovním nástrojem, to bylo vskutku nepříjemné zjištění. Nepodléhal jsem však panice a hledal řešení. Asi po měsíci a půl mne napadla myšlenka: přednášíš o pozitivním myšlení druhým, tak teď pomož sám sobě. Poděkoval jsem za tuto zkoušku a položil si otázku: „K čemu mi má tato zkušenost posloužit?“ Po určitém čase přišla odpověď: „Nesnaž se cítit palcem, co mačká, ale vnímej ním, co cítí klient“. Do jednoho týdne od tohoto rozhodnutí necitlivost úplně zmizela. Nyní dokážu vnímat bolesti, které klient při mačkání pociťuje.

            Studená voda prověří, zda je člověk volným kanálkem pro tok životní energie a spolehlivě ukáže na slabá místa. Například mne zezačátku, ale všiml jsem si toho už při saunování, že mně po ponoření do studené vody až bolí řiť. Tento blok jsem zlikvidoval během měsíce mačkáním reflexní plošky řiti a páteře přímo ve vodě.

Obrázek reflexní plošky řiti. Popis: nachází se na vnitřní straně hlavně levé nohy, těsně nad patní kůstkou, tam, kde se na ní napojuje achilová šlacha.

            Beáta:U mne studená voda vyvolávala bolesti v zápěstích, protože jsem v tom čase měla zablokovanou krční páteř a zápěstí jsou reflexní zónou krční páteře.  

            Ještě jedna věc je velmi důležitá. Do studené vody je lepší vstupovat bez plavek, aby nedocházelo k většímu podchlazování pánevní oblasti oproti ostatním. Zejména při teplotách pod mínus pět stupňů Celzia mokré plavky rychle tvrdnou.

            Některé postřehy:

·      doba zahřívání běháním před vstupem do vody se neustále snižuje a v současnosti již není potřebná,

·      ženy se bojí gynekologických potíží, které by si mohli otužováním přivodit; z vlastní zkušenosti můžu říct, že jsem se určitých, i když drobných potíží naopak otužováním zbavila, na gynekologické prohlídce jsem nebyla víc než 22 let,

·      čistota vody v rybníku se ukázala jako nepodstatná, protože imunitní systém je natolik odolní, že si s tímto vlivem hravě poradí,

·      podobně obavy z nastydnutí jsou úplně zbytečné; to čemu se běžně říká nastydnutí je normální očistný, vyvrhovací proces organismu, při kterém dochází k poškození sliznic, kterými by do těla mohla proniknout infekce. Pokud je výborná imunita, velmi lehce si s touto infekcí poradí,

·      nyní, po létech otužování, lépe snášíme nejenom nízké teploty, ale i velká horka,

·      celoročně jsme bez nemocí,

·      s pevným zdravím se zvýšila i psychická odolnost. 

           

            Když jsou dlouhodobější mrazy, musíme sebou nosit i sekyru. Vysekám s ní do ledu pěknou díru a pokaždé se zeptám svojí paní:“Jak se ti líbí, miláčku, tento bazén?“

 Obrázky k článku nejdete ve fotogalerii v "Otužování".


Přidáno: 30. 12. 2012 13:07


Komentáře k článku     

Od: | www | 01. 05. 2013 14:08
Váš èlánek mì nadchl.V roce 2002 jsem byl úèastníkem jednoho z Vašich kurzù(masáže páteøe které jsem dìlal byly vždy úspìšné ). Vloni jsemse zaèal otužovat.Možná telepatie od Vás.Cítím se teï lépe než v mládí.Hlavní dùvod pøoè jsem se ocitl naVašich stránkách je dotaz na léèbu nožní klenby u manželky viz è.2


Přidání nového komentáře
Jméno:
E-Mail:
www:
Komentář:
Prosím napište číslicí toto číslo "šest": *
(ochrana proti spamu)
Zobraz nápovědu


Home | Design & Code julius.pataky.cz | A | Nahoru
TOPlist