Články

 Zpět na seznam článků 

Otázky a odpovědi o reflexní terapii pro časopis Porozumění

1. Co je reflexní terapie, co je jejím základem, na jakém principu \"to\"

funguje.

Je to jedna z nejúčinnějších metod alternativní medicíny, která využívá

skutečnosti, že všechny orgány, nebo části těla mají svoje reflexní místo

(reflexní plošku) na chodidlech. Člověk je prapůvodně odkázán na stimulaci od bosé chůze. Hlavně na tom závisí dobré fungování látkové výměny. Kromě mechanického působení nerovností terénu na chodidlo je to také uzemnění, které člověk bytostně potřebuje. Civilizovaný člověk se téměř výhradně pohybuje v umělých materiálech. Jsou tím samotné boty, podlahy, koberce atd. Není vůbec zvláštností, jak je rok dlouhý se lidé ani jednou bosou nohou nedotknou Matky Země. Dokonce i na dovolené u moře používají různé sandálky. Následkem toho vznikají různé civilizační choroby. Reflexologie chodidel je právě náhražkou přírodní stimulace. Reflexologický jev je projevem podstaty fungování celého vesmíru. Ten má v sobě a pro své fungování dva rysy: schopnost se otestovat a znovu naladit. Každá i ta nejmenší částečka Vesmíru má informace o celku a také jej dokáže ovlivnit. Jakoby ho pán Bůh stvořil a mohl jít klidně na golf, protože samoregulace perfektně funguje. I lidské tělo nese tyto znaky a proto je doslova poseto místy které odrážejí celek. Existuje velké množství použitelných  reflexních displejů kromě chodidel, například ruce, uši, předloktí, podkolení, oči, atd., ale ty už z různých důvodů nejsou tak výhodné. Pro některé případy však mohou posloužit lépe než chodidla. Například mačkání rukou je velmi praktické, protože ruce jsou vždy po ruce.

Obrovskou výhodou reflexní terapie je fakt, že se s ní nedá ublížit, takže ji může dělat prakticky každý, kdo má chuť pomoci svému bližnímu, nebo sám sobě. V našem státě, na rozdíl od jiných civilizovaných zemí nemá tato metoda svou akreditaci. To je svým způsobem nevýhoda, že není tady autoritativní orgán, který by říkal co je dobré a co špatné, ale také výhoda, protože se stává metodou širokých mas, přičemž experimentování nemůže nikomu uškodit.

Přesto má reflexní terapie jedinou skutečnou kontraindikací. Neměla by se provádět člověku, který má transplantovaný životně důležitý orgán (srdce, plíce, ledvinu…), protože zlepšuje zásadním způsobem imunitu a lidé po transplantaci naopak užívají léky na potlačení  imunity, aby nový orgán nebyl tělem odmítnut. 

Člověka, kterému děláme RT informujeme v přiměřené míře o možných reakcích, které se můžou dostavit po zahájení reflexologického působení. Tady jsou DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ, známá z literatury a i z vlastní dlouhaté praxe:

            Na začátku přírodní léčby může docházet i k nepříjemným reakcím. Je to dobré znamení, že se orgány probudili a začali s regeneraci svojí i celého organismu. Určitě si to vyžaduje hodně osobní statečnosti vzít odpovědnost za své zdraví do svých rukou a hlavně vydržet.

            Možností reakcí v době po zahájení reflexní terapie jsou přísně individuální a záleží od příčin nemocí. Obecně platí, že čím jsou nemoci zastaralejší (v chronické podobě), tím je možno očekávat dramatičtější cestu ke zdraví. Dokonce se stává, že bez vnějších příčin se začínají objevovat příznaky dávno potlačených nemocí. V úvahu přichází jedna nebo více se současně projevujících forem:

1.      Klient se cítí značně uvolněný, jeho spánek je zdravější a klidnější, vzrůstá jeho tělesná i duševní pružnost. Spánek může být však přechodně i neklidný.

2.      Kůže je aktivnější, vyměšuje více potu s nelibým zápachem, mnohdy se ukazují hnisavé puchýřky, nebo kopřivková vyrážka,  zcela vzácně je organismus povzbuzen k tvorbě vředů. Napětí kůže a vaziva se může úplně regenerovat, takže celý jev působí lépe na prokrvení a ozdravně.

3.      Ledviny vylučují více moče. Je zkalená, nápadně páchne a tvoří při delším stání výraznou usazeninu.

4.      Výměšky střevní jsou hodnější a častější, s větším zápachem. Jsou hlenovité  a světlé barvy, často spojené s nadýmáním.

5.      Sliznice nosní, jícnu a průdušek se čistí vylučováním výměšků různé barvy, zápachu a konsistence.

6.      U žen se může  objevit výtok, mnohdy tak ostrý a koncentrovaný, že zaněcuje okolní vazivo nebo vyvolává bolest. Na tuto možnost neupozorněna žena podlehne panice, běží ke gynekologovi, který ji předepíše léky, které probíhající proces očisty zastaví.

7.      Krátkodobě se může objevit horečka. To je chápáno jako mobilizace tělesné obranné síly, aby mohly být zpracovány zatěžující látky. Hlavní očistné procesy při horečce probíhají v játrech. V tomto případě není horečka znakem nemoci a nemá být uměle potlačována. Velmi vysokou krotíme pomocí zábalů.

8.      Zubní ložisko a rušivé jizvy  mohou být nápadné svojí bolestivostí a výměškem.

9.      Zastaralé nemoci, které nebyly dříve zcela uzdraveny, mohou opět po krátkém čase vzplanout. V mnoha případech může být celá řada dřívějších nemocí krátkodobě reaktivována a povzbuzena pro konečné vyléčení.

10.  Duševní rozladění se mohou projevovat v širokém rozmezí, od osvobozujícího pláče po vyjádření problémů.

11.  U potížích s páteří se po počátečné úlevě (v dni po uvolnění krční páteře a postupech na lůžku - po těchto procedurách se je třeba vyhýbat velké tělesné aktivitě; mohla by začít bolet hlava) může přechodně zhoršit stav páteře, což je znak toho, že se přizpůsobuje nové situaci.

12.  Po migrénách je možné, že se ještě na krátkou dobu objeví bolest hlavy.

Hlavní reflexní místa pro řešení kritických situací jsou: C – bod, Br – bod, reflexní plošky ledvin, sleziny, slinivky, jater a tzv. dálkové ovládání od krční páteře na rukou (bolestivá místa těsně za hlavními klouby ukazováků), které každou hodinu 20 x zmáčkneme.

Každá změna dosavadního stavu, jedno zda je pociťována příjemně nebo rušivě, krátce nebo dlouhodobě, prudce nebo osvěživě ukazuje na to, že vnitřní  léčivé síly byly probuzeny a že začalo odvádění toxinů a škodlivých látek.

 

 

2. Co znamená \"technologie Patakyových\" 

V Jančově škole, v  které se cítíme být žáky, jsou využívány ty nejlepší

postupy i z jiných škol reflexologie nohou, ale i dalších, ne přímo

reflexních metod, například akupresury, shiatsu, atd. Například dnes už

neodmyslitelně k naší technologii patří přímé uvolnění krční

páteře. Postupně praxí a zkoumáním nám vznikl soubor postupů a technik,

říkáme jim Technologie Patakyových, které jsou absolutně bezpečné pro

klienty a zásadním způsobem uvolňují tok životní energie v člověku. Je popsána v našich třech knížkách: Učebnice reflexní terapie, FONTANA,  Reflexní diagnostika a katalog reflexních ploch, EMINENT, Reflexní terapie jako životní styl, EMINENT. Podařilo se nám také natočit instruktážní DVD, ve kterém je celá technologie dopodrobna vysvětlená a předvedena.

Technologie Patakyových se skládá ze tří částí. První je reflexní diagnostika nebo reflexní terapie, druhá je přímé uvolnění krční páteře a třetí jsou postupy na lůžku.

První část má svou choreografii, říkáme jí choreografie reflexní terapie. Je to postup vykrystalizovaný praxí, při dodržením kterého má ošetřený pocit, že s ním bylo uděláno od A po Z:

1.      sendvičový hmat,

2.      nepřímé uvolnění krční páteře,

3.      reflexní diagnostika/terapie,

4.      C-bod a Br-bod,

5.      odlymfování chodidel,

6.      odlehčovací hmaty.

Přímé uvolnění krční páteře se odehrává na židli a také již má svůj ustálený režim. Tady vstupuje do hry kromě specielního mačkání i práce s psychikou, protože citové napětí je hlavní příčinou blokád v oblasti krční páteře. Ústředním krokem je přitom uvolnění hlavního bodu V. Objevil jej náš mistr, pan Janča a svými účinky nemá ve světě obdobu a jednou za něj dostane Nobelovou cenu. Je dosti náročné ho najít a následné uvolnění vyžaduje dlouholetý trénink a zkušenosti. Podstatou jeho účinku je znovuobnovení komunikace hlavy se solárem plexem.

Postupy na lůžku mají také svou posloupnost, ale jejími hlavními částmi jsou uvolnění lopatek a kostrče. Jednotlivé kroky na sebe navazují tak, aby ten předchozí připravil půdu pro účinek dalšího. Jsou přitom využité například podobnostní jevy na těle, umožňující ovlivňování podobné podobným. Konkrétně na zádech jsou podobné lopatky oblasti pánve. A tak po speciálním uvolnění lopatek skočí kostrč na své místo automaticky.

Všechny procedury jsou sestaveny tak, že nepřesáhnou dobu jedné hodiny.

Praxe ukazuje velmi široký záběr nemocí, při kterých dokáže tato komplexní technologie pomáhat. Nejúčinnější je při léčbě páteřních problémů, dysfunkcí orgánů látkové výměny, onkologických a jiných degenerativních chorob. Největší však máme potěšení, když jí zdravým zájemcům poskytujeme pro prevenci. 

 

3. Na netu jsem našla informaci, že máte školu reflexní terapie - jaký je

její program?

Program naši ŠRT je určen pro zájemce o reflexní terapii, kteří již mají s

touto metodou určité zkušenosti a chtějí si prohloubit vědomosti. Je to

otevřený systém, kterého základem jsou tři po měsíci následující soboty a

převažuje v ní praktické procvičování reflexních plošek a postupů Technologie P.

Program školy reflexní terapie.

Diagnostická hodinka.

 • Orientace na chodidle.
 • Hmaty.
 • Hygiena práce - energetické ochranné vajíčko.
 • Nastartování a vyplnění diagnostického formuláře (ukázka a praktické procvičování).
 • Vyhodnocení diagnostického formuláře.
 • Doporučení.
 • Body první pomoci (C – bod, Br – bod, bod pod nosem a spodním rtem, S - bod, M - bod, P - bod, D - bod).
 • Jak vzniká nemoc.
 • Uvolnění krční páteře (základní informace, ukázka).
 • Energetický vláček - jeden ze způsobů, který pomáhá zlepšit vnímavost jemných energií.

Terapeutická hodinka.

 • Kontrola správnosti v určování reflexních plošek; praktické procvičování ve dvojicích.
 • Choreografie léčení.
 • Zvládání kolapsů.
 • Uvolnění krční páteře (praktické procvičování ve dvojicích).
 • Postupy na lůžku (ukázka a praktické procvičování ve dvojicích).
  • Kratší noha.
  • Skolióza.
  • Uvolnění kostrče.
 • Odblokování citového napětí (solár plexus, naslouchání, informace od moudrého podvědomí, transformace negativních emocí na lásku).
 • Energetický vláček.

Praktické procvičování. Některé specielní postupy.

 • Procvičování diagnostické a terapeutické hodinky ve dvojicích.
 • Nervová reflexní terapie (princip a možnosti využití v praxi):
  • Lícní nerv.
  • Sedací nerv (ischiatický).
  • Trojklaný nerv.
  • Zuby.
  • Mezilopatkový nerv.
 • Obousměrná reflexní terapie.
 • Uvolnění žeber.
 • Reflexní terapie čaker.
 • Energetický vláček.

Zpívání manter po každé přestávce, jako výborná metoda koncentrace pozornosti. To je v reflexní terapie velmi potřebné, protože platí vesmírný zákon: Kam směruje pozornost, tam směruje energie.

Pro terapeuta je nejpotřebnější vnitřní harmonie, proto si budeme procvičovat i meditaci.

      Kdo chce radit jiným musí žít tím co radí,  jinak mu nikdo neuvěří.

                                                                        

Je to otevřený systém, takže pokud si naši žáci v budoucnosti potřebuji zopakovat některou část, můžou navštívit kterýkoliv díl školy.

 

4. Reflexní terapie se stala součástí vašeho životního stylu - jak konkrétně

se to projevuje?

Například tak, že si každý den pomačkáme chodidla ještě ráno na toaletě. To

kvůli prevenci. Pokud se přesto objeví určité zdravotní komplikace, tak RT

je první po které sáhneme. V minulých dvacet let nám pomohla téměř ve všech

případech. Za tu dobu jsme ani jednou nemuseli navštívit lékaře. Naplňuje nás pocitem jistoty, že nejsme odkázání na milost a nemilost medicíny, ale že si můžeme aktivně pomáhat sami. 

Reflexní terapie představuje v našem životním stylu celý soběstačný svět.

            Je prostředkem na znovuzískání a udržení si přirozeného zdraví v průběhu celého času nám daného na této zemi.

            Je metodou přijatelnou jak pro lidi zaměřené na materiálno, tak i pro lidi produchovnělé.

            Je to řemeslo, rukodělní práce, kde záleží na šikovných rukách a schopnostech, jak bude vypadat hotové dílo.

            Je tvořivou prací, výsledky které jsou okamžitě znát, co naplňuje hlubokým uspokojením obě strany.

            Je koníčkem a zálibou.

            Je to umění, ke kterému je potřeba notnou dávku talentu, ale také pílí, podobnou jako má houslový virtuóz, než se stane mistrem.

            Je sportem, protože kromě maximálního soustředění vyžaduje i výbornou tělesnou kondici. Obzvláště jsou vytrénovány palce.

            Je to věda, protože chodidla mluví řečí těla, která je mluvou komplexní a pravdivé informace jsou okamžitě k dispozici.

            Je to výzkum, protože informace od reflexních ploch jsou plnohodnotné a úplné, což dává možnost zkoumat příčiny vzniku nemocí, možnosti pro jejich vyléčení a prevenci.

            Je zábavou a radostí, protože reflexní terapeut přichází do těsného kontaktu s člověkem, kterému pomáhá. Přináší to značné uspokojení pro obě strany.

            Je jistotou v tomto nejistém, neustále se měnícím světě, protože nic se neuděje v těle bez toho, aby se to přiměřeně neobjevilo v reflexních displejích.

            Je příjemnou relaxací a odpočinkem, i když na začátku, může být doprovázena krizovými jevy (přechodné zhoršení zdravotního stavu = očistný proces).

            Je to filozofie a náboženství, protože odkrývá ty nejtajnější principy života. Na své úrovni je věrným odrazem stvořitelského stylu.

RT i přesto není všelék i když je pro nás zůstává základní metodou.

            RT je v životním stylu nosnou páteří, kterou lze doplňovat i jinými prostředky na zlepšení kvality života. Bylo by asi naivní si myslet, že pouze jednou metodou lze zvládat úplně všechny situace. Dokonce vlny života můžou přivolat i potřebu využití služeb klasické medicíny. Ale to je pro nás už skutečně krajním řešením.

 

5. Tématem únorového Porozumění, kde článek vyjde, je strach z operací a

invzivních lékařských zákroků. Může v tomto nějak reflexní terapie pomoci?

Může ten, kdo ji provádí, posílit pacientův organismus i psychiku před

plánovanou operací?

Většina nemocí je způsobená citovým napětím (potlačením emocí). Ty se zakousnou do určitých orgánů, nebo částí těla a způsobí postupnou degenerací tkání. Reflexní terapie kromě uvolnění toxinů chemických uvolňuji právě i toxiny psychické. Poznáme to podle toho, že  se někdy ošetřený člověk začne chovat neobvykle, například začne plakat, nebo nekontrolovaně se smát. Strach je přirozenou reakcí na vzniklé nebezpečí, kterým operace nebo jiný invazivní zásah, bezesporu je. Usazuje se hlavně v oblasti soláru plexu a toto místo lze reflexologicky velmi účinně uvolnit. Lze to i svépomocně, ale lepší je když se u toho můžeme úplně uvolnit a mačká nás někdo jiný. Uchopí se při tom klešťovitě (palec proti prostředníčku) obě chodidla těsně pod hlavními klouby druhého a třetího prstu. Stlačování je synchronní s dýcháním ošetřeného. Cílem snažení je příjemný pocit tepla v oblasti soláru. Představuje uvolnění křeče v bránici. Pak je ještě dobré představovat si jak se to teplo rozlévá do celého těla.

Pravděpodobně jsou již některé operace nezbytné, ale současná medicína přemýšlí už pouze v dimenzích operace nebo léčba pomocí prášků. Vůbec jí už nezbývá prostor pro prevenci. A přitom platí, že pokud se podchytí drobné potíže například změnou životního stylu, nebo postojů, je možné se vrátit z kratší cesty.

 

6. Můžou reflexní terapii využít zdravotníci sami pro sebe ve svém

každodenním životě - opět k uvolnění stresu, přetížení apod.?

Každý, kdo zažil láskyplné mačkání a hlazení chodidel potvrdí, jak blahodární působení to je. Sestřičky by se mohli během služby, ve chvíli volna, 5 minut vzájemně pomačkat a tak se znovu dostat do perfektní kondice. Dobré jsou také masírovací pomůcky, které je možné chodidly mnout při psaní  u stolu. I když je svépomocné mačkání trošku méně účinné nežli od cizích rukou, je to vždycky lepší než nic.

Jsou také k dispozici tzv. body první pomoci, které mají širokospektrální účinek na celého člověka. Nejznámějším je tzv. C-bod. Nachází se na levém nártu, těsně pře hranou patní kůstky.

V současném rozbouřeném světě je pro přežití nezbytné pracovat s mysli a pravidelně meditovat.

ZPOZITIVNĚNÍ MYSLI(říkat si v uvolněném stavu, jinými slovy: programovat podvědomí):

-          věřím v moudrost a sílu svého podvědomí, že dokáže můj život udělat šťastným, harmonickým, plným lásky, zdraví, poznání a blahobytu.

-          den po dni se cítím po všech stránkách lépe a lépe a lépe.

Nejvhodnější doba pro zpozitivňování mysli je těsně po probouzení a před usnutím. Během dne je pak třeba odmítnout každou negativní myšlenku, jako bychom mazali školní tabuli a ona se nezapíše do podvědomí. Dobrým zvykem je hned vymyslet opak negativní myšlenky a tu pak podporovat. Tím se účinek negativní myšlenky úplně zlikviduje. Je třeba pečlivě sledovat svojí mluvu. Pokud se v ní vyskytují myšlenky typu: „Já blbec“, „Mne z tebe bolí břicho“ nebo „Já to určitě nezvládnu“ a podobně, nepodléháme hned panice co jsme to nahráli do podvědomí, ale klidně negativní myšlenky mažeme a nahradíme pozitivními.

POSTUP, JAK SE LZE DOSTAT DO UVOLNĚNÉHO STAVU (hlavní podmínka úspěchu je: nesnažit se moc):

            Pohodlně si lehneme, sedneme, ale můžeme relaxovat i ve stoje.

Zavřeme oči (později i s otevřenýma, abychom mohli relaxovat všude) a naprogramujeme si délku relaxace prohlášením: „Budu relaxovat 10 minut“ (podle toho, kolik máme času).

3 x se zhluboka prodýcháme.

Důvěřujeme mozku, že splní příkaz: „Uvolnit komplet celé tělo!“

Odpoutáme se od myšlenek například představou: „Koupu se v moři a vychutnávám pocit, že si se mnou moře dělá co chce“ a potom: „Vystupují na břeh, kde si pohodlně sednu nebo lehnu vychutnávám pocit odstupu od moře, které na mě nedosáhne“.

Řeknu si, že jsem právě vystoupil z moře svých myšlenek, představ, citů, vjemů, atd. a pro tuhle chvíli nedělám nic jiného, jenom každou myšlenku, která přijde propouštím s poděkováním a s láskou a myšlenka jak přišla tak zase odejde.

Po propuštění několika myšlenek se mysl zklidní a přestane se předvádět.

Protože se zmírní vibrace od myšlenek, může se projevit intuitivní stránka mysli, která má sídlo v sluneční pleteni (prostor mezi pupkem a hrudní kostí), intuitivní část mysli umí tvořit, předvídat, ale i léčit.

Léčivé teplo, které se objeví ve sluneční pleteni, jakoby se tam rozsvítilo sluníčko, si necháme pronikat i do těch nejodlehlejších části těla, ale hlavně do postižených.

Oddáváme se prožívání tepla, uvolnění a lehkosti.

Při pocitu, že má být relaxace ukončená, se soustředíme pozorností do pupku a řekneme si ubezpečen&iacut


Přidáno: 13. 08. 2010 22:27


Komentáře k článku     

Od: Mgr. Anna Nováková | www | 11. 09. 2014 10:35
Milujem reflexnĂş terapiu :)


Přidání nového komentáře
Jméno:
E-Mail:
www:
Komentář:
Prosím napište číslicí toto číslo "sedm": *
(ochrana proti spamu)
Zobraz nápovědu


Home | Design & Code julius.pataky.cz | A | Nahoru
TOPlist